A kényelmes vásárlás érdekében webshopunk, sok más weboldalhoz hasonlóan, ún. "cookie"-kat használ. Amennyiben Ön nem tiltja le a cookie-k alkalmazását böngészőjében, az Ön részéről elfogadottnak tekintjük ezek használatát. A későbbiekben bármikor módosíthatja a böngésző ezzel kapcsolatos beállításait. Rendben
Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55832/2012.

Az acCompany Kft. az általa online platformról működtetett Bútorok Webshop tevékenységével összefüggésben végez adatkezelést, mely az butorok.shoprenter.hu címen érhető el, s melynek célja, az általa forgalmazott termékek, szolgáltatások bemutatása és értékesítése a potenciális vásárlók körében.

Az acCompany Kft. (továbbiakban: adatkezelő) a felhasználók személyes és egyéb adatait a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli. Az acCompany Kft. a jelen nyilatkozatban foglaltakat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosíthatja és a módosításokat a fent megadott website-on teszi közzé.

Kezelendő adatok

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztráció megkönnyíti bizonyos szolgáltatások igénybevételét, de a termékek megvásárlásához nem feltétlenül szükséges a regisztráció.

A regisztráció során kötelezően megadandó adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, pontos cím, jelszó a belépéshez, nyilatkozat a hírlevélre való feliratkozásról.

Vásárlás esetén kért adatok: név, e-mail cím, telefonszám, pontos cím.

Opcionálisan megadható információk még: cégnév, adószám és kiegészítő címadatok.

A megadott elérhetőségekre az adatkezelő jogosult a vásárlással összefüggő további e-maileket, tájékoztatókat küldeni a felhasználónak.

Az adatkezelő vásárlás esetén a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat is kér (név, cégnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, bizonyos esetekben adószám) a felhasználótól, mely adatokat kizárólag a számlázás céljára használja.

A  weboldalon a felhasználók látogatásainak nyomon követésére a számítógépek IP-címei naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat, valamint a regisztrációs és vásárlási adatokat elemezve az adatkezelő  a weboldal látogatottságára és a vásárlási szokásokra vonatkozó, illetve felhasználói statisztikákat készíthet saját céljaira.

Az adatkezelő a felhasználó személyes adatait csak a felhasználó hozzájárulásával kezeli.

A felhasználó a regisztrációval és a vásárlással, illetve a kínált szolgáltatások igénybevételével elismeri, hogy kellő tájékoztatást kapott a személyes adatok kezelésének szabályairól, az adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak tárolásához és azoknak ezen nyilatkozatban leírtak szerinti kezeléséhez, illetve az alávállalkozók, beszállítók (pl. futárszolgálat) felé történő továbbításához. 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a regisztrált adatok segítségével előmozdítsa és megkönnyítse a vásárlást, illetve a webshopban kínált szolgáltatások igénybevételét. A fentiekben felsorolt személyes adatok és egyéb információk kezelése a website alapvető céljának eléréséhez, azaz a termékek értékesítéséhez és a szolgáltatások nyújtásához, a megrendelések teljesítéséhez, a rendelési feltételek későbbi bizonyításához, illetve aktuális ajánlatok és hírlevél küldéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó bármikor, több csatornán keresztül is visszavonhatja az adatkezelő által végzett adatkezeléshez adott hozzájárulását úgy, hogy a weboldalon megadott elérhetőségek valamelyiken keresztül írásban kéri adatainak törlését a rendszerből. A rendszer nem végez automatikus törlést.

Az adatok felhasználása és továbbítása

Ha a honlap vonatkozó része eltérően nem rendelkezik, az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és statisztikai célokra is felhasználhatja az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezelő a weboldal regisztrációs és látogatottsági adataiból készített elemzéseket, statisztikákat összesített és feldolgozott, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában jogosult üzleti partnereinek átadni. 

A felhasználó a website-on található linkek használatával más szolgáltatók által fenntartott website-okra is eljuthat. Az adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy nem áll módjában más szolgáltatók adatkezelését és működését ellenőrizni, továbbá semmilyen ráhatása nincs arra, hogy más szolgáltató betartja-e az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

Az adatkezelő a felhasználók adatait harmadik fél részére nem adja át és nem továbbítja, kivéve, ha az a megrendelés vagy szerződés teljesítése érdekében beszállítóként vagy alvállalkozónkként működik közre. Ilyen alvállalkozó vagy beszállító lehet többek közt a kiszállítással megbízott fuvarozó vagy futárszolgálat, a megrendelt terméket gyártó, forgalmazó, javító cég, a megrendelt szolgáltatás teljesítésével megbízott cég vagy vállalkozó. Az érintett beszállító vagy alvállalkozó a kapott adatokat a megrendelés teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használhatja fel, vagy adhatja át harmadik fél részére.

A megrendelés teljesítése érdekében a következő adatok kerülhetnek átadásra: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím, cégnév, kiegészítő címadatok, számlázáshoz szükséges egyéb adatok.

A felhasználó a megrendelés elküldésével hozzájárulását adja a megrendelés teljesítése érdekében történő adatátadáshoz és feldolgozáshoz, a fent leírtak szerint.

Kiegészítés az online hirdetéseken és csatornákon keresztül érkező felhasználók adatainak kezeléséről

A webshop forgalmának növelése érdekében a tulajdonos külső szolgáltatók webhelyein megjelenő online hirdetésekkel - többek közt Google vagy Facebook hirdetésekkel - és egyéb releváns csatornákon keresztül is népszerűsítheti a weboldalt. Ennek keretében a webshopban tett látogatások alkalmával a felhasználók számítógépeire, mobileszközeire ún. cookie-k kerülhetnek, amelyek további reklámok megjelenését is előidézhetik a látogatók számítógépén, mobil eszközein (pl. az ún. remarketing kampányok keretében).
Amennyiben a felhasználó nem kíván ilyen cookie-kat tárolni a számítógépén vagy mobileszközein, a cookie-k tárolását a megfelelő böngésző beállításokkal letilthatja.

Kiegészítés a www.arukereso.hu oldalról érkező felhasználók adatainak kezeléséről

A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; adószám: 24868291-2-42) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő tagjait, munkavállalóit, beszállítóit a felhasználó adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

A személyes adatok módosítása, törlése

A felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését, vagy módosítását a weboldalon vagy a körlevelekben található elérhetőségek valamelyikén keresztül, írásos formában.

A felhasználó e-mailben tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő a felhasználónak kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, e-mailben adja meg a tájékoztatást. 

Az adatkezelő a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. 

Az adatkezelő köteles a személyes adatot törölni, ha annak kezelése jogellenes, ha azt a felhasználó kéri, ha az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adat törlését a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről a felhasználót az adatkezelő e-mailben értesíti. 

Adatfeldolgozó igénybevétele

A butorok.shoprenter.hu webshopban gyűjtött adatok tárolását és feldolgozását a Shoprenter rendszer tulajdonosa végzi, azaz a WebShop-Experts Kft. a Shoprenter rendszerében gyűjti, rögzíti, rendszerezi, biztonságosan tárolja és szükség esetén lekérdezi az adatokat, illetve végzi az ezzel kapcsolatos egyéb technikai feladatokat, az adatkezelő megbízásából.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a felhasználónak a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően bármilyen kérdése vagy észrevétele van, azt e-mail útján teheti fel, illetve közölheti az adatkezelővel. Az adatkezelő e-mail útján válaszol a felhasználónak. 

A felhasználó a jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban, e-mail útján tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – a hatályos jogszabályok szerint bírósághoz fordulhat. 

 

Szerzői jogok

Az acCompany Kft. jelen és egyéb weboldalain elhelyezett tartalmak minden formában (úgy mint, de nem kizárólag: szövegek, képek, videok, alkalmazások) szerzői jogvédelem alá tartoznak.

Az acCompany Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon elhelyezett tartalom egészét vagy egyes részeit a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat mások számára hozzáférhetővé tenni, továbbá bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

Jogsértés esetén az acCompany Kft. az idevágó polgári jogi, illetve büntetőjogi jogkövetkezmények foganatosítását kezdeményezi.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Budapest, 2017. február 15.

Az Adatvédelmi nyilatkozat itt letölthető.